Pamiętaj !
Naszym celem jest zbudowanie samoświadomości ciała. Gdzie staniesz się lepszą wersją samego siebie, lepszą niż wczoraj! Przyjmiemy Cię do naszej
społeczności, gdzie bycie fit nie jest celem, tylko stylem życia.
Dołącz do nas już teraz!

CZŁONKOSTWO

Rodzaj Karnetu Czas zobowiązania Cena
Karnet Miesięczny 1 miesiąc 259 zł
Karnet Kwartalny 3 miesiące 229 zł
Karnet Półroczny 6 miesięcy 219 zł
Karnet Roczny 12 miesięcy 199 zł
Program wprowadzają w Crossfit 8 wejść (2 razy w tygodniu) 199 zł
Wejścia Podróżnik 3 wejścia 80 zł
Ósemka Miesiąc 170 zł
Służby mundurowe Nieokreślony 199 zł
Wejście jednorazowe 1 wejście 30 zł

1) Karnety w naszej ofercie pozwalają na uczestnictwo we wszystkich zajęciach bez limitu.
2) Nie honorujemy kart typu Benefit
3) Karnet „służby mundurowe” jest podpisany na czas nieokreślony z miesięcznym okresem wypowiedzenia.
4) Karnet kwartalny, półroczny, roczny ma możliwość zawieszenie karnetu. Opłata to 30% proporcjonalnej stawki miesięcznej. Minimalny okres zawieszenia to 21 dni.
5) Na każde zajęcia należy się zapisywać przez system zapisów (logowanie/rejestracja) odnośnik-łącze.
6) Przy podpisaniu umowy pobierana jest kaucja zwrotna w wysokości 50 zł na poczet nie wypisania się z zajęć minimum 2 godzin przed zajęciami

TRENINGI PERSONALNE

Ilość treningów Czas umowy Cena
12 1 miesiąc 1300 zł
8 1 miesiąc 1000 zł
4 1 miesiąc 600 zł
1 180 zł
Prowadzenie online 1 miesiąc 250 zł
Indywidualny program dietetyczny 8 tygodni 200 zł

Co to jest trening personalny?
To Indywidualne podejście do twojej osoby, uwzględnienie wszystkich priorytetów treningowych i wspólne osiągnięcie celu. W ramach pakietów 12,8,4 : dieta, suplementacja, motywacja oraz stały kontakt.
Co to jest prowadzenie online?
Dieta, suplementacja oraz trening dopasowane do Twoich założeń, poparte wsparciem mailowym oraz telefonicznym. Cykliczne raporty, motywacja.
Co to jest indywidualny program dietetyczny?
Dostosowany do Twoich potrzeb, urozmaicony program dietetyczny, zawierający dokładny opis, gramaturę oraz sposób przygotowania posiłków.